جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

وای جی سی آگار - 116000 - YGC agar

وای جی سی آگار - 116000 - YGC agar

YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar FIL-IDF for microbiology Catalogue Number116000..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)