• 1بوتانول - 101988 - 1Butanol

1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®.


CAS NO.  71-36-3    

Catalogue Number 

101988 

Synonyms

Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH

101988SDS

1بوتانول - 101988 - 1Butanol

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

di-Sodium tetraborate decahydrateCAS NO.  1303-96-4Catalogue Number106308 SynonymsBorax, S..

مورکساید - 106161-  Murexide

مورکساید - 106161- Murexide

Murexide (ammonium purpurate) metal indicator ACS CAS  NO.  3051-09-0    C..

اتانول - 111727- Ethanol

اتانول - 111727- Ethanol

Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv.CAS NO.  64-17-5    ..

برچسب ها: 1Butanol