• پلی اتیلن گلیکول - 807483 - Polyethylene glycol 200

Polyethylene glycol 200

CAS NO.  25322-68-3    

Catalogue Number

807483 

Synonyms

Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 200

807483SDS

پلی اتیلن گلیکول - 807483 - Polyethylene glycol 200

پی-آنیسیدین  - 800458 - p-Anisidine

پی-آنیسیدین - 800458 - p-Anisidine

p-Anisidine for synthesis. CAS NO. 104-94-9    Catalogue Number800458 ..

مرکاپتو اتانول - 805740 - 2-Mercaptoethanol

مرکاپتو اتانول - 805740 - 2-Mercaptoethanol

2-MercaptoethanolCAS NO.  60-24-2    Catalogue Number805740 SynonymsThioeth..

اتانول - 111727- Ethanol

اتانول - 111727- Ethanol

Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv.CAS NO.  64-17-5    ..

برچسب ها: Polyethylene glycol 200