• دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

Dimethylglyoxime

CAS NO. 95-45-4  

Catalogue Number

103062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

103062SDS

دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

پتاسیم کلراید محلول - 104817 -  Potassium chloride solution

پتاسیم کلراید محلول - 104817 - Potassium chloride solution

Potassium chloride solution 3 mol/l    Catalogue Number104817..

2 پروپانل - 101040 - 2Propanol

2 پروپانل - 101040 - 2Propanol

2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®CAS NO.  67-63-0 Cata..

متیل اورانژ - 101322 - Methyl orange (C.I. 13025)

متیل اورانژ - 101322 - Methyl orange (C.I. 13025)

Methyl orange (C.I. 13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur CAS NO.  547-58-0    Cata..

برچسب ها: Dimethylglyoxime