• دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

di-Sodium tetraborate decahydrate


CAS NO.  1303-96-4

Catalogue Number

106308
 

Synonyms
Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate

106308SDS

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

1بوتانول - 101988 - 1Butanol

1بوتانول - 101988 - 1Butanol

1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®.CAS NO.  71-36-3    Catalogue Nu..

سدیم هیدرید - 814552 - Sodium hydride suspension

سدیم هیدرید - 814552 - Sodium hydride suspension

Sodium hydride suspensionCAS No. 7646-69-7Catalogue Number814552..

نیکل 2 استیل استونات - 806715 - Nickel(II) acetylacetonate

نیکل 2 استیل استونات - 806715 - Nickel(II) acetylacetonate

Nickel(II) acetylacetonateCAS NO.  3264-82-2    Catalogue Number806715 ..

برچسب ها: di-Sodium tetraborate decahydrate