• دو دسی لامین - 803527 - Dodecylamine

Dodecylamine

CAS NO.  124-22-1    

Catalogue Number

803527 

Synonyms
Laurylamine, 1-Aminododecan

803527SDS

دو دسی لامین - 803527 - Dodecylamine

اتانول - 111727- Ethanol

اتانول - 111727- Ethanol

Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv.CAS NO.  64-17-5    ..

سدیم دو دسیل سولفات - 817034 - Sodium dodecyl sulfate

سدیم دو دسیل سولفات - 817034 - Sodium dodecyl sulfate

Sodium dodecyl sulfateCAS NO.  151-21-3    Catalogue Number817034 Syno..

آلومینیم کلراید  - 801081 -  Aluminium chloride

آلومینیم کلراید - 801081 - Aluminium chloride

Aluminium chloride anhydrous powder sublimed for synthesisCAS NO.  7446-70-0    ..

برچسب ها: Dodecylamine