• دو دسیل سولفات سدیم سالت - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

Dodecyl sulfate sodium salt

CAS NO.  151-21-3    

Catalogue Number

822050 

Synonyms

Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate

822050SDS

دو دسیل سولفات سدیم سالت - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

دی متیل سولفوکساید - 116743 - Dimethyl sulfoxide

دی متیل سولفوکساید - 116743 - Dimethyl sulfoxide

Dimethyl sulfoxide  EMPLURA® CAS NO.  67-68-5    Catalogue Number116743&nb..

سدیم متا پریودات - 106597 - Sodium metaperiodate

سدیم متا پریودات - 106597 - Sodium metaperiodate

Sodium metaperiodate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur CAS NO.  7790-28-5   &nbs..

سدیم کلراید - 102406 - Sodium chloride

سدیم کلراید - 102406 - Sodium chloride

Sodium chlorideCAS NO. 7647-14-5  Catalogue Number102406        &..

نیتریک اسید - 100443 - Nitric acid 65%

نیتریک اسید - 100443 - Nitric acid 65%

Nitric acid 65% EMPLURA®Catalogue Number100443..

برچسب ها: Dodecyl sulfate sodium salt