• مس 2 سولفات پنتاهیدرات - 209198 - Copper(II) sulfate pentahydrate
Copper(II) sulfate pentahydrate

CAS NO.   7758-99-8    

Catalogue Number

209198 

Synonyms
Blue Vitriol, Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate

209198SDS

مس 2 سولفات پنتاهیدرات - 209198 - Copper(II) sulfate pentahydrate

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

Tin(II) 2-ethylhexanoate CAS NO.  301-10-0    Catalogue NumberS3252 Synony..

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

cis-Aconitic anhydrideCAS NO.  6318-55-4    Catalogue Number217808 Synonyms..

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202487 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202487 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

Poly(ethylene glycol) methyl etherCAS NO.  9004-74-4    Catalogue Number202487Sy..

پروپارجیل الکل - P50803 - Propargyl alcohol

پروپارجیل الکل - P50803 - Propargyl alcohol

Propargyl alcoholCAS NO.  107-19-7    Catalogue NumberP50803 Synonyms2-Prop..

برچسب ها: Copper(II) sulfate pentahydrate