مواد شیمیایی آزمایشگاهی زیگما آلدریچ-sigmaaldrich

واردات مواد شیمیایی آزمایشگاهی زیگما

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

Oxalyl chloride CAS NO.  79-37-8    Catalogue NumberO8801 SynonymsEthanedi..

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

Tin(II) 2-ethylhexanoate CAS NO.  301-10-0    Catalogue NumberS3252 Synony..

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202487 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202487 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

Poly(ethylene glycol) methyl etherCAS NO.  9004-74-4    Catalogue Number202487Sy..

تری اتیلن گلیکول - T59455 - Triethylene glycol

تری اتیلن گلیکول - T59455 - Triethylene glycol

Triethylene glycol CAS NO.  112-27-6    Catalogue NumberT59455 SynonymsTri..

سدیم ال آسکوربات - A7631 - (+)-Sodium L-ascorbate

سدیم ال آسکوربات - A7631 - (+)-Sodium L-ascorbate

(+)-Sodium L-ascorbate CAS NO.  134-03-2    Catalogue NumberA7631 Synonyms..

پروپارجیل الکل - P50803 - Propargyl alcohol

پروپارجیل الکل - P50803 - Propargyl alcohol

Propargyl alcoholCAS NO.  107-19-7    Catalogue NumberP50803 Synonyms2-Prop..

مس 2 سولفات پنتاهیدرات - 209198 - Copper(II) sulfate pentahydrate

مس 2 سولفات پنتاهیدرات - 209198 - Copper(II) sulfate pentahydrate

Copper(II) sulfate pentahydrate CAS NO.   7758-99-8    Catalogue Number209..

دی متیل 2 اگزوگلوتارات - 349631 - Dimethyl 2-oxoglutarate

دی متیل 2 اگزوگلوتارات - 349631 - Dimethyl 2-oxoglutarate

Dimethyl 2-oxoglutarateCAS NO.  13192-04-6    Catalogue Number349631 Synony..

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202509 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202509 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

Poly(ethylene glycol) methyl ether CAS NO.  9004-74-4    Catalogue Number202509..

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

cis-Aconitic anhydrideCAS NO.  6318-55-4    Catalogue Number217808 Synonyms..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)