• هپتان  -  2304-4078 - Heptane (Glass)

Heptane (Glass)

CAS NO.142-82-5 

Catalogue Number

4078-2304


هپتان - 2304-4078 - Heptane (Glass)

اتیل الکل انیدر  -  2304-4023 - Ethyl alcohol anhydrous 99.9% (Glass)

اتیل الکل انیدر - 2304-4023 - Ethyl alcohol anhydrous 99.9% (Glass)

Ethyl alcohol anhydrous 99.9% (Glass) CAS NO. 64-17-5  Catalogue Number4023-2304 ..

دکاهیدرونفتالین  -  4400-3014 - Decahydronaphthalene

دکاهیدرونفتالین - 4400-3014 - Decahydronaphthalene

Decahydronaphthalene CAS NO.  91-17-8 Catalogue Number3014-4400 ..

کولین کلراید- 4100-2553 - Choline chloride

کولین کلراید- 4100-2553 - Choline chloride

Choline chloride CAS NO. 67-48-1 Catalogue Number2553-4100 ..

سدیم بورات انیدر  -  4400-7535 - Sodium borate anhydrous

سدیم بورات انیدر - 4400-7535 - Sodium borate anhydrous

Sodium borate anhydrous CAS NO. 1330-43-4  Catalogue Number7535-4400 ..

برچسب ها: Heptane (Glass)