• استرونیوم کربنات  -  4400-7666 - Strontium carbonate

Strontium carbonate

CAS NO. 1633-05-2  

Catalogue Number

7666-4400


استرونیوم کربنات - 4400-7666 - Strontium carbonate

ترت بوتیل متیل اتر  -  4400-2613 - tert-Butyl methyl ether

ترت بوتیل متیل اتر - 4400-2613 - tert-Butyl methyl ether

tert-Butyl methyl ether CAS NO.  1634-04-4 Catalogue Number2613-4400 ..

سولفات مس انیدر  -  4400-2589 - Copper(II) sulfate anhydrous

سولفات مس انیدر - 4400-2589 - Copper(II) sulfate anhydrous

Copper(II) sulfate anhydrous CAS NO. 7758-98-7 Catalogue Number2589-4400 ..

ان اکتان  -  4400-5678 - n-Octane

ان اکتان - 4400-5678 - n-Octane

n-Octane CAS NO. 111-65-9  Catalogue Number5678-4400 ..

بنزالکونیوم کلراید  -  1405-2014 - Benzalkonium chloride, 50wt% aqueous solution

بنزالکونیوم کلراید - 1405-2014 - Benzalkonium chloride, 50wt% aqueous solution

Benzalkonium chloride, 50wt% aqueous solution CAS NO. 85409-22-9  Catalogue Number2014-14..

برچسب ها: Strontium carbonate