• کلروفورم - 102445 - Chloroform

Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur.


CAS  NO. 67-66-3

Catalogue Number
102445
 Synonyms

TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride

102445SDS

کلروفورم - 102445 - Chloroform

ان متیل ایمینودیتانول - 805851 - N-Methyl-2,2'-iminodiethanol

ان متیل ایمینودیتانول - 805851 - N-Methyl-2,2'-iminodiethanol

N-Methyl-2,2'-iminodiethanolCAS NO.  105-59-9    Catalogue Number805851 Syn..

کلرید روی - 108816 -  Zinc chloride

کلرید روی - 108816 - Zinc chloride

Zinc chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurCAS   NO.  7646-85-7  &nb..

1بوتانول - 101988 - 1Butanol

1بوتانول - 101988 - 1Butanol

1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv®.CAS NO.  71-36-3    Catalogue Nu..

برچسب ها: Chloroform