• کلروفرم - 102444 - Chloroform

Chloroform

CAS NO. 67-66-3  

Catalogue Number

102444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Trichloromethane, TCM, Methane trichloride, Methyl trichloride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

102444SDS

کلروفرم - 102444 - Chloroform

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

di-Sodium tetraborate decahydrateCAS NO.  1303-96-4Catalogue Number106308 SynonymsBorax, S..

سدیم دو دسیل سولفات - 817034 - Sodium dodecyl sulfate

سدیم دو دسیل سولفات - 817034 - Sodium dodecyl sulfate

Sodium dodecyl sulfateCAS NO.  151-21-3    Catalogue Number817034 Syno..

هیدرازینیوم هیدروکساید - 804608 -  Hydrazinium hydroxide

هیدرازینیوم هیدروکساید - 804608 - Hydrazinium hydroxide

Hydrazinium hydroxide (about 100% N₂H₅OH) for synthesis.CAS NO.  7803-57-8 Catalogue ..

بنزدین - 101766 - Benzene-D6

بنزدین - 101766 - Benzene-D6

Benzene-D6 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv™.CAS NO.  1076-43-3&nb..

برچسب ها: Chloroform