• پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202487 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

Poly(ethylene glycol) methyl ether

CAS NO.  9004-74-4    

Catalogue Number

202487

Synonyms
Methoxy poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG

202487SDS

پلی اتیلن گلیکول متیل اتر - 202487 - Poly(ethylene glycol) methyl ether

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

اگزالیل کلراید - O8801 - Oxalyl chloride

Oxalyl chloride CAS NO.  79-37-8    Catalogue NumberO8801 SynonymsEthanedi..

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

تین 2 اتیل هگزانوات - S3252 - Tin(II) 2-ethylhexanoate

Tin(II) 2-ethylhexanoate CAS NO.  301-10-0    Catalogue NumberS3252 Synony..

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

سیس آکونیتیک آن هیدرید - 217808 - cis-Aconitic anhydride

cis-Aconitic anhydrideCAS NO.  6318-55-4    Catalogue Number217808 Synonyms..

سدیم ال آسکوربات - A7631 - (+)-Sodium L-ascorbate

سدیم ال آسکوربات - A7631 - (+)-Sodium L-ascorbate

(+)-Sodium L-ascorbate CAS NO.  134-03-2    Catalogue NumberA7631 Synonyms..

برچسب ها: Poly(ethylene glycol) methyl ether