• پتاسیم دی هیدروژن فسفات - 104873 - Potassium dihydrogen phosphate

Potassium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ISO.


CAS No. 7778-77-0, 

Catalogue Number
104873  
Synonyms

mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic

104873SDS

پتاسیم دی هیدروژن فسفات - 104873 - Potassium dihydrogen phosphate

گلیسرول - 104092 - Glycerol

گلیسرول - 104092 - Glycerol

Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.CAS  NO.  56-81-5Catalogue Number104092Syno..

رزین اچ ال - 855011 - Merrifield resin HL

رزین اچ ال - 855011 - Merrifield resin HL

Merrifield resin HL (100-200 mesh) Catalogue Number855011..

هیدروژن پروکساید - 108597 - Hydrogen peroxide 30%

هیدروژن پروکساید - 108597 - Hydrogen peroxide 30%

Hydrogen peroxide 30% stabilized EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP     Catalogue ..

برچسب ها: Potassium dihydrogen phosphate