• گلیسرول - 104092 - Glycerol

Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.

CAS  NO.  56-81-5

Catalogue Number
104092
Synonyms

1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin

104092SDS

گلیسرول - 104092 - Glycerol

ان هپتان - 104365 - n-Heptane

ان هپتان - 104365 - n-Heptane

n-Heptane EMPLURACAS  NO.  142-82-5Catalogue Number104365..

پتاسیم یدید - 105040  - Potassium iodide

پتاسیم یدید - 105040 - Potassium iodide

Potassium iodide  API Ph Eur,BP,JP,USPCAS NO.  7681-11-0    Catalogue Number1050..

پتاسیم پرمنگنات تیترازول- 109935 - Potassium permanganate solution

پتاسیم پرمنگنات تیترازول- 109935 - Potassium permanganate solution

Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0.02 mol/l (0.1 N) Titrisol® Catalogue Numb..

دی یدومتان  - 818153 - Diiodomethane

دی یدومتان - 818153 - Diiodomethane

Diiodomethane for synthesis.CAS NO.  75-11-6    Catalogue Number818153 ..

برچسب ها: 1, 2, 3Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin