• 2پروپانول - 109634 - 2Propanol

2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur.


CAS No. 67-63-0,

Catalogue Number
109634
 Synonyms

Isopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, IPA

109634SDS

2پروپانول - 109634 - 2Propanol

محلول بافر 7  - 109439  - Buffer solution pH 7

محلول بافر 7 - 109439 - Buffer solution pH 7

Buffer solution  pH 7.00 (20°C) CertipurCatalogue Number109439..

اتانول - 111727- Ethanol

اتانول - 111727- Ethanol

Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv.CAS NO.  64-17-5    ..

سدیم استات خشک -106236- Sodium acetate anhydrous

سدیم استات خشک -106236- Sodium acetate anhydrous

Sodium acetate anhydrous suitable for use as an active pharmaceutical ingredient EMPROVECAS NO. ..

برچسب ها: 2Propanol