• کلسیم کلراید دی هیدرات - 102382 - Calcium chloride dihydrate

Calcium chloride dihydrate

CAS NO. 10035-04-8  

Catalogue Number

102382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Calcium dichloride

102382SDS

کلسیم کلراید دی هیدرات - 102382 - Calcium chloride dihydrate

ایزو اکتان  - 821627 - Isooctane

ایزو اکتان - 821627 - Isooctane

Isooctane for synthesis.CAS NO.  540-84-1    Catalogue Number821627 Synonym..

کلروفورم - 102445 - Chloroform

کلروفورم - 102445 - Chloroform

Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS  NO. 67-66-3Catalogue Number102445&nb..

متیل مورفولین - 805894 - 4-Methylmorpholine

متیل مورفولین - 805894 - 4-Methylmorpholine

4-MethylmorpholineCAS NO.  109-02-4    Catalogue Number805894 Synonyms..

آزودی‌کربکسامید - 800184 -  Azodicarboxamide

آزودی‌کربکسامید - 800184 - Azodicarboxamide

Azodicarboxamide for synthesis.  CAS NO.  123-77-3    Catalogue Number8001..

برچسب ها: Calcium chloride dihydrate