• محلول متیلن آبی آزور ائوزین گیمسا - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

Giemsa's azur eosin methylene blue solution


Catalogue Number

109204 

109204SDS

محلول متیلن آبی آزور ائوزین گیمسا - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

پتاسیم یدید - 105040  - Potassium iodide

پتاسیم یدید - 105040 - Potassium iodide

Potassium iodide  API Ph Eur,BP,JP,USPCAS NO.  7681-11-0    Catalogue Number1050..

هیدروکسی نفتول بلو - 104593 - Hydroxynaphthol blue

هیدروکسی نفتول بلو - 104593 - Hydroxynaphthol blue

Hydroxynaphthol blue metal (pM) indicator.CAS  NO.  63451-35-4    Cata..

برچسب ها: Giemsa's azur eosin methylene blue solution