• متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

1-Methyl-2-pyrrolidone

CAS NO.  872-50-4    

Catalogue Number

806072 

Synonyms

NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone

806072SDS

متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

کارل فیشر کومبی تیترانت - 188005 - CombiTitrant 5

کارل فیشر کومبی تیترانت - 188005 - CombiTitrant 5

CombiTitrant 5  one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O..

سدیم کلراید - 102406 - Sodium chloride

سدیم کلراید - 102406 - Sodium chloride

Sodium chlorideCAS NO. 7647-14-5  Catalogue Number102406        &..

متانول -106008- Methanol

متانول -106008- Methanol

Methanol suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JPE,NF. CAS NO.  67-56-1Cata..

آن دکانول - 808468 - 1-Undecanol

آن دکانول - 808468 - 1-Undecanol

1-UndecanolCAS NO.  112-42-5    Catalogue Number808468 SynonymsUndecyl..

برچسب ها: 1-Methyl-2-pyrrolidone