• متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

1-Methyl-2-pyrrolidone

CAS NO.  872-50-4    

Catalogue Number

806072 

Synonyms

NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone

806072SDS

متیل 2 پیرولیدون - 806072 - 1-Methyl-2-pyrrolidone

گلایسین - 104201 - Glycine

گلایسین - 104201 - Glycine

Glycine GR for analysis. CAS NO.  56-40-6Catalogue Number104201 SynonymsGly, Ami..

نیتریک اسید - 100456 - Nitric acid 65%

نیتریک اسید - 100456 - Nitric acid 65%

Nitric acid 65% for analysis EMSURE® ISO  Catalogue Number100456..

تیامین کلراید هیدروکلراید - 108181 - Thiamine chloride hydrochloride

تیامین کلراید هیدروکلراید - 108181 - Thiamine chloride hydrochloride

Thiamine chloride hydrochlorideCAS  NO.   67-03-8Catalogue Number108181SynonymsAneuri..

برچسب ها: 1-Methyl-2-pyrrolidone