• دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

Dimethylglyoxime

CAS NO. 95-45-4  

Catalogue Number

103062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

103062SDS

دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

سدیم هیدروکسید -106498-  Sodium hydroxide

سدیم هیدروکسید -106498- Sodium hydroxide

Sodium hydroxide pellets for analysis EMSURE® ISO.CAS NO.  1310-73-2Catalogue Number106498 Syno..

سدیم تیوسولفات - 106512 - Sodium thiosulfate

سدیم تیوسولفات - 106512 - Sodium thiosulfate

Sodium thiosulfate anhydrous EMPLURA® CAS NO.  7772-98-7    Catalogue Numb..

محلول ید تیترازول - 109910 - Iodine solution

محلول ید تیترازول - 109910 - Iodine solution

Iodine solution  for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol® Catalogue Number109910..

ام کرسول - 809691 - m-Cresol

ام کرسول - 809691 - m-Cresol

m-CresolCAS NO.  108-39-4    Catalogue Number809691 Synonyms3-Hydroxyt..

برچسب ها: Dimethylglyoxime