• دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

di-Sodium tetraborate decahydrate


CAS NO.  1303-96-4

Catalogue Number

106308
 

Synonyms
Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate

106308SDS

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

مورفولین - 806127 - Morpholine

مورفولین - 806127 - Morpholine

MorpholineCAS NO.  110-91-8    Catalogue Number806127 SynonymsTetrahyd..

اسید تیوگلیکولیک - 822336 - Thioglycolic acid

اسید تیوگلیکولیک - 822336 - Thioglycolic acid

Thioglycolic acid for synthesis.CAS NO.  68-11-1  Catalogue Number822336 Synonym..

آمونیوم استات - 101116 - Ammonium acetate

آمونیوم استات - 101116 - Ammonium acetate

Ammonium acetate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.CAS NO.  631-61-8Catalogue Number101116..

2 پیریدین کاربالدِئید - 807470 - 2Pyridinecarbaldehyde

2 پیریدین کاربالدِئید - 807470 - 2Pyridinecarbaldehyde

2-Pyridinecarbaldehyde for synthesis. CAS No. 1121-60-4,Catalogue Number807470 SynonymsPyridine..

برچسب ها: di-Sodium tetraborate decahydrate