• دو دسیل سولفات سدیم سالت - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

Dodecyl sulfate sodium salt

CAS NO.  151-21-3    

Catalogue Number

822050 

Synonyms

Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate

822050SDS

دو دسیل سولفات سدیم سالت - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

پی-آنیسیدین  - 800458 - p-Anisidine

پی-آنیسیدین - 800458 - p-Anisidine

p-Anisidine for synthesis. CAS NO. 104-94-9    Catalogue Number800458 ..

1 اکتانول - 820931 - 1Octanol

1 اکتانول - 820931 - 1Octanol

1-Octanol for synthesis.CAS  NO.  111-87-5Catalogue Number820931Synonymsn-Octyl alcohol..

محلول ید تیترازول - 109910 - Iodine solution

محلول ید تیترازول - 109910 - Iodine solution

Iodine solution  for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol® Catalogue Number109910..

برچسب ها: Dodecyl sulfate sodium salt