• محلول متیلن آبی آزور ائوزین گیمسا - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

Giemsa's azur eosin methylene blue solution


Catalogue Number

109204 

109204SDS

محلول متیلن آبی آزور ائوزین گیمسا - 109204 - Giemsa's azur eosin methylene blue solution

استونیتریل - 100030 - Acetonitrile

استونیتریل - 100030 - Acetonitrile

Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur.CAS NO.  75-05-8..

دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

DimethylglyoximeCAS NO. 95-45-4  Catalogue Number103062        &n..

دی فسفروس پنتاکساید - 100540 - di-Phosphorus pentoxide

دی فسفروس پنتاکساید - 100540 - di-Phosphorus pentoxide

di-Phosphorus pentoxide  extra pureCAS NO.  1314-56-3   Catalogue Number100540 ..

برچسب ها: Giemsa's azur eosin methylene blue solution