• محلول بافر 9 تیترازول - 109889 -  Buffer concentrate pH 9.00 Titrisol

Buffer concentrate pH 9.00 (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 9.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®


Catalogue Number

109889

109889SDS

محلول بافر 9 تیترازول - 109889 - Buffer concentrate pH 9.00 Titrisol

دودسیل سولفات - 822050 -  Dodecyl sulfate sodium salt

دودسیل سولفات - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis. CAS  NO. 151-21-3  Catalogue Number82..

آمونیوم هپنا مولیبدات تترا هیدرات - 101182 - Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

آمونیوم هپنا مولیبدات تترا هیدرات - 101182 - Ammonium heptamolybdate tetrahydrate

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur.CAS NO.  12054-85-2&n..

پتاسیم هیدروکساید (پتاس) - 105033 - Potassium hydroxide

پتاسیم هیدروکساید (پتاس) - 105033 - Potassium hydroxide

Potassium hydroxide pellets for analysis EMSURE® CAS No. 1310-58-3, Catalogue Number105033Synon..

برچسب ها: Buffer concentrate pH 9.00