• سدیم هیدروژن کربنات -106329-  Sodium hydrogen carbonate

Sodium hydrogen carbonate for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur.


CAS No. 144-55-8

Catalogue Number
106329
Synonyms

Sodium bicarbonate

106329SDS

سدیم هیدروژن کربنات -106329- Sodium hydrogen carbonate

1 نفتیل استیک اسید - 806862 - 1Naphthylacetic acid

1 نفتیل استیک اسید - 806862 - 1Naphthylacetic acid

1-Naphthylacetic acid for synthesis. CAS  NO.   86-87-3    Catalo..

کلرید آهن 2 - 103861 - Iron(II) chloride tetrahydrate

کلرید آهن 2 - 103861 - Iron(II) chloride tetrahydrate

Iron(II) chloride tetrahydrate  for analysis EMSURE® CAS NO.  13478-10-9   &nbs..

سدیم پراکسید - 106563 - Sodium peroxide

سدیم پراکسید - 106563 - Sodium peroxide

Sodium peroxide granular for analysis ACS,ISO.CAS NO.  1313-60-6    Catalogue Nu..

محلول بافر 9 تیترازول - 109889 -  Buffer concentrate pH 9.00 Titrisol

محلول بافر 9 تیترازول - 109889 - Buffer concentrate pH 9.00 Titrisol

Buffer concentrate pH 9.00 (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIS..

برچسب ها: Sodium hydrogen carbonate