• دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

Dimethylglyoxime

CAS NO. 95-45-4  

Catalogue Number

103062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

103062SDS

دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

پارافین پاستیلز -107164- Paraffin pastilles

پارافین پاستیلز -107164- Paraffin pastilles

Paraffin pastillesCAS NO.  64742-51-4Catalogue Number107164SynonymsParaffin pastilles solidific..

تری سدیم سیترات دی هیدرات -106448- tri-Sodium citrate dihydrate

تری سدیم سیترات دی هیدرات -106448- tri-Sodium citrate dihydrate

tri-Sodium citrate dihydrateCAS NO.  6132-04-3Catalogue Number106448 SynonymsTrisodium Cit..

1 اکتانول - 820931 - 1Octanol

1 اکتانول - 820931 - 1Octanol

1-Octanol for synthesis.CAS  NO.  111-87-5Catalogue Number820931Synonymsn-Octyl alcohol..

پپتون سالت -  112535 - Peptone salt solution

پپتون سالت - 112535 - Peptone salt solution

Peptone salt solution  for microbiologyCatalogue Number112535..

برچسب ها: Dimethylglyoxime