• دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

Dimethylglyoxime

CAS NO. 95-45-4  

Catalogue Number

103062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Synonyms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

103062SDS

دی متیل گلی اکسیم - 103062 - Dimethylglyoxime

هیدروکسی نفتول بلو - 104593 - Hydroxynaphthol blue

هیدروکسی نفتول بلو - 104593 - Hydroxynaphthol blue

Hydroxynaphthol blue metal (pM) indicator.CAS  NO.  63451-35-4    Cata..

فورمیک اسید - 100263 - Formic acid 98-100%

فورمیک اسید - 100263 - Formic acid 98-100%

Formic acid 98-100% suitable for use as excipient EMPROVE® exp DAC.CAS  NO.  64-18-6Catalo..

آمونیاک 25 درصد - 105422  - Ammonia solution 25%

آمونیاک 25 درصد - 105422 - Ammonia solution 25%

Ammonia solution 25%  ESSENTIAL Ph Eur,BPCatalogue Number105422 SynonymsAmmonium hydroxide..

برچسب ها: Dimethylglyoxime