• دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

di-Sodium tetraborate decahydrate


CAS NO.  1303-96-4

Catalogue Number

106308
 

Synonyms
Borax, Sodium biborate decahydrate, Sodium borate decahydrate

106308SDS

دی سدیم تترا بورات دکاهیدرات -106308- di-Sodium tetraborate decahydrate

سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات -106346-  Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات -106346- Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. CAS No. 10049-21-5Cat..

سولفات مس پنتاهیدرات - 102790 -Copper(II) sulfate pentahydrate

سولفات مس پنتاهیدرات - 102790 -Copper(II) sulfate pentahydrate

Copper(II) sulfate pentahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur.CAS  NO.  7758-9..

دودسیل سولفات - 822050 -  Dodecyl sulfate sodium salt

دودسیل سولفات - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis. CAS  NO. 151-21-3  Catalogue Number82..

برچسب ها: di-Sodium tetraborate decahydrate