• دو دسیل سولفات سدیم سالت - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

Dodecyl sulfate sodium salt

CAS NO.  151-21-3    

Catalogue Number

822050 

Synonyms

Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate

822050SDS

دو دسیل سولفات سدیم سالت - 822050 - Dodecyl sulfate sodium salt

توئین 20 - 822184 - Tween® 20

توئین 20 - 822184 - Tween® 20

Tween® 20  for synthesisCAS NO.  9005-64-5Catalogue Number822184..

ایزو آمیل الکل - 100979 - Isoamyl alcohol

ایزو آمیل الکل - 100979 - Isoamyl alcohol

 Isoamyl alcohol  for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. CAS NO.  123-51-3Catalo..

تری فلوِِرو استیک اسید - 808260 - Trifluoroacetic acid

تری فلوِِرو استیک اسید - 808260 - Trifluoroacetic acid

Trifluoroacetic acidCAS NO.  76-05-1    Catalogue Number808260 Synonym..

استون - 100014 - Acetone

استون - 100014 - Acetone

Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur CAS NO.  67-64-1    Catalogue..

برچسب ها: Dodecyl sulfate sodium salt