• تری سدیم سیترات دی هیدرات -106448- tri-Sodium citrate dihydrate

tri-Sodium citrate dihydrate


CAS NO.  6132-04-3

Catalogue Number

106448
 

Synonyms
Trisodium Citrate, Sodium Citrate, Dihydrate

106448SDS

تری سدیم سیترات دی هیدرات -106448- tri-Sodium citrate dihydrate

دی سولفین بلو - 112144 - Disulfine blue VN 150

دی سولفین بلو - 112144 - Disulfine blue VN 150

Disulfine blue VN 150 for surfactant testsCAS #     129-17-9    Catalo..

اگزالیک اسید دی هیدرات - 100495 - Oxalic acid dihydrate

اگزالیک اسید دی هیدرات - 100495 - Oxalic acid dihydrate

Oxalic acid dihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS NO.  205-634-3Catalog..

متیلن بلو - 115943 - Methylene blue

متیلن بلو - 115943 - Methylene blue

Methylene blue (C.I.52015) for microscopy Certistain®    Catalogue Number115943 Syno..

برچسب ها: tri-Sodium citrate dihydrate