• تری سدیم سیترات دی هیدرات -106448- tri-Sodium citrate dihydrate

tri-Sodium citrate dihydrate


CAS NO.  6132-04-3

Catalogue Number

106448
 

Synonyms
Trisodium Citrate, Sodium Citrate, Dihydrate

106448SDS

تری سدیم سیترات دی هیدرات -106448- tri-Sodium citrate dihydrate

متیل مورفولین - 805894 - 4-Methylmorpholine

متیل مورفولین - 805894 - 4-Methylmorpholine

4-MethylmorpholineCAS NO.  109-02-4    Catalogue Number805894 Synonyms..

آمونیم تیوسیانات تیترازول - 109900 -  Ammonium thiocyanate solution  (0.1 N) Titrisol

آمونیم تیوسیانات تیترازول - 109900 - Ammonium thiocyanate solution (0.1 N) Titrisol

Ammonium thiocyanate solution  (0.1 N) TitrisolCatalogue Number109900 SynonymsAmmonium sul..

اچ ای تی یو  - 851013 - HATU

اچ ای تی یو - 851013 - HATU

HATU Novabiochem CAS NO. 148893-10-1Catalogue Number851013..

ان هپتان - 104365 - n-Heptane

ان هپتان - 104365 - n-Heptane

n-Heptane EMPLURACAS  NO.  142-82-5Catalogue Number104365..

برچسب ها: tri-Sodium citrate dihydrate