• ان اکتان  -  4400-5678 - n-Octane

n-Octane

CAS NO. 111-65-9  

Catalogue Number

5678-4400


ان اکتان - 4400-5678 - n-Octane

اتیل الکل انیدر  -  2304-4023 - Ethyl alcohol anhydrous 99.9% (Glass)

اتیل الکل انیدر - 2304-4023 - Ethyl alcohol anhydrous 99.9% (Glass)

Ethyl alcohol anhydrous 99.9% (Glass) CAS NO. 64-17-5  Catalogue Number4023-2304 ..

کلسیم کلراید  -  4400-2627 - Calcium chloride 2H2O, powder

کلسیم کلراید - 4400-2627 - Calcium chloride 2H2O, powder

Calcium chloride 2H2O, powder CAS NO. 10035-04-8Catalogue Number2627-4400 ..

استرونیوم کربنات  -  4400-7666 - Strontium carbonate

استرونیوم کربنات - 4400-7666 - Strontium carbonate

Strontium carbonate CAS NO. 1633-05-2  Catalogue Number7666-4400 ..

آب کروماتوگرافی -  2304-8585 - Water (Glass)

آب کروماتوگرافی - 2304-8585 - Water (Glass)

Water (Glass) CAS NO. 7732-18-5  Catalogue Number8585-2304 ..

برچسب ها: n-Octane